Huisstijl Gratis Advocaten Advies

Gratis Advocaten Advies, de naam zegt het al, geeft gratis advies aan Vlaamse burgers die weinig tot geen budget hebben voor een advocaat. Zij krijgen vrijblijvend gratis advies van een advocaat. Het beeldmerk is ontstaan doordat ik iets zocht wat goed bij het concept ” de goede weg ophelpen” past. Een kompas was uiteindelijk de doorslag en daar is het beeldmerk van afgeleid. Het is eigenlijk een kwart van een kompas, wat lijkt op een pijl naar de goede richting.